Hundeidvik Fibernett er eit frittståande fibernett-selskap som eig og driftar det fysiske fibernettet i Hundeidvik m/omegn.
Selskapet er eigd i fellesskap av abonnentane som er tilknytta fibernettet.

Vi har inngått avtale med Tafjord (Altibox) og NextGenTel for levering av tenester i nettet.

Eksisterande kundar, kontaktar sin tenesteleverandør ved problem eller ved spørsmål om sitt abonnement
Kundeservice NextGenTel: Telefon 07979
Kundeservice Tafjord(Altibox): Telefon 70100000
Kundar av Tafjord/Altibox kan også benytte Altibox sin døgnåpne kundeservice på Facebook eller Twitter.

For spørsmål ang. tilknytning til fibernettet, ta kontakt på post@hundeidvik.net.