Hundeidvik Fibernett er eit frittståande fibernett-selskap som eig og driftar det fysiske fibernettet i Hundeidvik m/omegn.
Selskapet er eigd i fellesskap av abonnentane som er tilknytta fibernettet.

Vi har inngått avtale med Tafjord og NextGenTel for levering av tenester i nettet.
Den enkelte kunde har eit direkte kundeforhold til tjenesteleverandøren.

Eksisterande kundar, kontaktar sin tenesteleverandør ved problem eller ved spørsmål om sitt abonnement
Kundeservice NextGenTel: Telefon 07979
Kundeservice Tafjord: Telefon 70100000

Tafjord vil i periode mars-mai 2019 overføre alle sine kundar frå Altibox til Get
Meir informasjon om dette finn du på: https://www.tafjord.no/get/

For spørsmål ang. tilknytning til fibernettet, ta kontakt på post@hundeidvik.net.

Hundeidvik Fibernett SA vart stifta i 2010 - og dei første kundane i nettet var operative i 2011
Alt arbeid i forbindelse med planlegging, utbygging og løpande drift har vore og vert fortsatt utført på dugnadsbasis - uten nokon form for økonomisk kompensasjon til dei involverte.

Speedtest